Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze berekening gehanteerde globale besparingspercentages. Deze zijn waar mogelijk gebaseerd op leveranciergegevens, praktijkproeven en rekenkundige benaderingen. Tevens wordt er geen rekening gehouden met de effecten als gevolg van een stapeling van energiebesparende technieken.