Energiebesparing

 

 

Handleiding checklist Energiebesparing

 

In het kader van de nieuwe MJA-e paddestoelen heeft C point een internetapplicatie ontwikkeld die het mogelijk maakt om op individueel bedrijfsniveau de verbeteringsmogelijkheden betreffende energiegebruik op te sporen. Het kan hierbij gaan om Renovatie, Uitbreiding of Nieuwbouw.

 

De applicatie is als volgt ingedeeld:

 

bullet

Naam en adresgegevens
 

bullet

Huidige (of bij nieuwbouw het verwachte) energiegebruik per jaar
 

bullet

Algemene bedrijfsgegevens
bullet

Teelt- en celoppervlakte

bullet

Aantal cellen

bullet

Teeltschema

bullet

Aantal teelten per jaar

bullet

Oogstmethode

bullet

Aantal vluchten

bullet

Totale productie per jaar

bullet

Behaalde productkwaliteit
 

bullet

Huidige (of bij nieuwbouw de geplande) technische opties voor energiebesparing
bullet

Frequentieregelaars ventilatoren

bullet

Type verwarmingsketel

bullet

Lucht/lucht warmtewisselaar

bullet

Grondbuizen

bullet

Koude/warmteopslag

bullet

Optimalisatie of vernieuwing koelinstallatie

bullet

Waterbevochtiging

bullet

Energiezuinige klimaatregeling
 

bullet

Mogelijke verbeterpunten op basis van de ingevulde technische opties
 

bullet

Berekening van het energiegebruik op basis van de geselecteerde verbeterpunten
 

bullet

Berekening van de besparing (in euro) t.o.v. de huidige (of bij nieuwbouw geplande) situatie.

 

Na invulling van uw algemene gegevens en uw technische opties worden er één of meer opties aangegeven die een energiebesparing zouden kunnen opleveren. U kunt per voorgestelde optie aangeven of u het betreffende advies wilt meenemen in de berekening van de energiebesparing, of niet. Nadat u daarna op de knop “Bereken” klikt, krijgt U de resultaten van de berekening direct in beeld. Dit geeft de mogelijkheid om met de verschillende opties te “spelen”.

 

Let op!

Zodra u tevreden bent over de invulling kunt u het formulier voor eigen gebruik afdrukken en pas hierna naar C point verzenden. U kunt uw ingevulde gegevens niet zelf bewaren op uw pc. Klik dus op de knop “Afdrukken”, vóórdat u het formulier verzendt. Zodra u het formulier afsluit of verzendt, zonder vooraf af te drukken, dan bent u uw gegevens kwijt. Door op de knop “Verzenden” te drukken stuurt u de gegevens naar C point. Op basis van de opgestuurde gegevens van alle deelnemers zal worden bepaald, op welke wijze men de sector en de individuele telers het beste kan ondersteunen bij het realiseren van energiebesparing.

 

Enkele punten die van belang zijn bij de invulling:

bullet

U kunt steeds naar het volgende invulveld springen door er met de muis op te klikken of door de tabtoets te gebruiken
 

bullet

Voor een juiste berekening is het noodzakelijk dat minimaal de volgende velden zijn ingevuld:
bullet

Soort aanpassing (Renovatie, Uitbreiding of Nieuwbouw).

bullet

Het huidige (of bij nieuwbouw het verwachte) energiegebruik per jaar met de kostprijs per eenheid.
(LET OP: gebruik voor cijfers achter de komma een punt in plaats van een komma)
Als u een gasverbruik invult, wordt de besparing ook op gas uitgerekend. Gebruikt u olie dan zal er automatisch een besparing op olie worden berekend.

bullet

Bij Renovatie en Nieuwbouw is het voldoende om onder “Teeltsituatie” alleen de linker kolom in te vullen. Bij Uitbreiding dienen zowel de linker als de rechter kolom te worden ingevuld.

bullet

Vul onder “Huidige technische opties” de situatie in zoals die bij u op het bedrijf voorkomt. Bij nieuwbouw kunt u hier de geplande opties invullen. Er wordt dan bekeken of u uw nieuwbouwplannen nog verder zou kunnen optimaliseren en daarmee nog meer energie zou kunnen besparen.

bullet

Klik na invulling van de “Huidige technische opties” op de knop “Toon verbeterpunten”. Hiermee worden de mogelijke verbeterpunten getoond. Achter ieder advies kunt u “ja” of “nee” aanklikken om daarmee aan te geven of u de betreffende optie mee wilt nemen in de te berekenen energiebesparing.

bullet

Zodra u aangegeven hebt welke adviezen u in de berekening mee wilt nemen kunt u op de knop “Bereken” klikken. Hiermee wordt de berekende energiebesparing aangegeven en vergeleken met de gemiddelde situatie (2005) van bedrijven met mechanische oogst of handpluk. Tevens ziet u de mogelijke besparing in euro’s ten opzichte van de huidige (of bij nieuwbouw geplande) situatie.

bullet

Onderaan op het formulier bevindt zich nog een knop “Overige mogelijkheden voor energiebesparing”. Hiermee krijgt u nog aanvullende aanwijzingen voor energiebesparing in beeld. Hiervan is de energiebesparing niet exact te berekenen, maar zij kunnen wel een belangrijke bijdrage leveren aan een algehele energiebesparing.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Gielen van C point

(mobiel: 06-53539895, e-mail: jan.gielen@cpoint.nl)

 

Opmerking:

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze berekening gehanteerde globale besparingspercentages. Deze zijn waar mogelijk gebaseerd op leveranciergegevens, praktijkproeven en rekenkundige benaderingen. Tevens wordt er geen rekening gehouden met de effecten als gevolg van een stapeling van energiebesparende technieken.