Energiebesparing

 

 

 

 

Overige mogelijkheden tot energiebesparing

 

Behalve de energiebesparende technische opties welke in dit formulier zijn gebruikt om de hiermee haalbare energiebesparing te berekenen, zijn er ook nog overige mogelijkheden tot energiebesparing.

Van deze mogelijkheden is de besparing niet te berekenen, maar desondanks kunnen deze ook voor een belangrijk deel bijdragen aan de totale energiebesparing. Het verdient dan ook aanbeveling om deze mogelijkheden goed na te gaan en waar mogelijk toe te passen.

 

Energiebesparing kan niet alleen gerealiseerd worden door het toepassen van technische opties, maar ook door de teeltwijze en het gedrag m.b.t. energiebesparing in het algemeen. Voor de duidelijkheid worden de energiebesparende opties dan ook onderverdeeld in:

 

  1. Technische opties

  2. Teelt opties

  3. Gedragsopties

 

In onderstaand overzicht staan alle mogelijkheden tot energiebesparing (inclusief de technische opties uit het rekenformulier) per onderwerp aangegeven. Indien u nadere informatie over (een van) deze mogelijkheden tot energiebesparing wenst, kunt u contact opnemen met Jan Gielen van C point (mobiel: 06-53539895, e-mail: jan.gielen@cpoint.nl)

 

 

1. Technische opties

 

bullet

Ventilatoren

–         Frequentie regelaars

–         Direct aangedreven
 

bullet

Lucht weerstand

–         Verse lucht inlaatopening en inlaatfilters

–         Lucht kanalen en luchtzakken

–         Overdrukopeningen en overdrukfilters
 

bullet

Koeling

–         Nevelleiding condensor bij extreem warm weer?

–         Frequentie geregelde compressors

–         Juiste temperatuur instelling koelsysteem

–         Weersafhankelijke koudevraag regeling

–         Grotere condensor capaciteit

–         Optie voor koeltoren

–         Optie voor koude/warmte opslag
 

bullet

Verwarming

–         Watertemperatuur ketel zo laag mogelijk

–         Weersafhankelijke warmtevraag regeling

–         Cascade van kleine verwarmingsketels

–         HR verwarmingsketels
 

bullet

Doodstomen

–         Lage ventilatorstand (tot afkoelen)

–         Gebruik verwarming bij 1e deel opwarmen
 

bullet

Bevochtiging

–         Met stoom als er ook verwarmd moet worden

–         Met water als er ook gekoeld moet worden

–         Sproeirobot kan hiervoor worden gebruikt
 

bullet

 Klimaatregeling

–         Gebruik van nieuwe energiezuinige klimaatmodules
 

bullet

Vochtdeficit regeling
 

bullet

Zuurstofgecorrigeerde max. CO2 grens
 

bullet

 Inblaasvocht regeling
 

bullet

WVC meetsysteem

–         Optimaliseren klimaatinstellingen voor energiebesparing
 

bullet

Centraal kanaal

–         Uitbreiding met grondbuizen (automatische bypass nodig)

–         Of met koude/warmte opslag
 

bullet

Energie terugwinning

–         Lucht/lucht warmtewisselaar (automatische bypass nodig)

–         Warmtewisselaar op condensor koelmachine

–         Warmteterugwinning op doodstoom cellen

2. Teeltopties

 

bullet

 Hogere productie per m2 per jaar door:

–         Schaalvergroting

–         Kortere teeltschema‘s / minder vluchten

–         Mechanische oogst

 

 

3. Gedragsopties

 

bullet

Onderhoudsschema

–         Controle/afstellen V-snaren ventilatoren (indien aanwezig)

–         Controle/vervangen in- en uitlaatfilters

–         Controle/schoonmaken vervuilde (koel)blokken

–         Onderhoud verwarmings- en stoomketel en koelsysteem

–         Onderhoud gebouw/cellen, coating, deurrubbers etc.

–         Controle CO2 meter en kleppen, RV en temperaturen

–         Controle/verbetering isolatie
 

bullet

Schakel lampen uit indien mogelijk
 

bullet

Monitor energie verbruik