Energiebesparing

 

Handleiding gebruik checklist energiebesparing

Kwekerij
Naam:   
Adres:   
Postcode:   
Plaats:   
Telefoon:   
Fax:   

 

Contactpersoon
Naam:   
Telefoon mobiel:   
E-mailadres:   

 

Postadres (indien afwijkend)
Naam:   
Adres:   
Postcode:   
Plaats:   

 

Huidige energieverbruik per jaar of inschatting bij nieuwbouw (eventueel minus privégebruik woonhuis)
     

Gemiddeld jaarverbruik
van vrijstaande woning:

      Contractprijs energie
(excl. transport/belastingen)
     (gebruik punt i.pl.v. komma)

Electra:

   kwh

 4600 kwh

  euro/kwh

Gas:

   m3

3000 m3

  euro/m3

Olie:

   ltr

3000 ltr.

  euro/ltr

 

 

 

Algemene bedrijfsgegevens

 

 

 

 

Welk soort aanpassingen zijn gepland?

     
Teeltsituatie Renovatie
Situatie vóór uitbreiding
Nieuwbouw
Situatie na uitbreiding

Totale teeltoppervlakte bedrijf in m2

Teeltoppervlakte per cel in m2

Aantal cellen

Teeltschema in weken (4-8)

          

                 

Aantal teelten per jaar per cel

Oogstmethode

Aantal vluchten (2-4)

Productie in kg per jaar

     
Kwaliteitssegment    
   % kwaliteit I

   % kwaliteit II

   % kwaliteit III

     

 


 

 

Huidige technische opties m.b.t. energiebesparing of geplande opties bij nieuwbouw  
Frequentieregelaars ventilatoren
Beschikt u over frequentieregelaars op de ventilatoren?

ja  nee

Maakt u gebruik van zgn. hoog/laag 2-toeren motoren?

ja  nee

Zijn de motoren direct of snaar aangedreven?

Verwarming
Type verwarmingsketel? (HR, VR, Conventioneel Rendement)

Maakt u gebruik van meerdere kleine ketels (zgn. cascade)?

ja  nee

Lucht/lucht warmtewisselaar
Beschikt u over een lucht/lucht warmtewisselaar?

ja nee

       Zo ja, is deze voorzien van een automatisch geregelde bypass ?

ja nee

Is de klimaatunit in het midden boven op de cel gemonteerd?

ja nee

       Zo ja, is hier ruimte voor een lucht/lucht warmtewisselaar met bypass?

ja nee

Grondbuizen
Beschikt u over een centraal kanaal?

ja  nee

Zijn er grondbuizen aanwezig?

ja  nee

      Zo ja, zijn deze van een automatische bypassregeling voorzien?

ja  nee

      Zo nee, is er ruimte aanwezig voor grondbuizen?

ja  nee

Koude/warmteopslag
Beschikt u over een koude/warmteopslag?

ja  nee

      Zo ja, is deze voorzien van een warmtewisselaar om extra koude te laden?

ja  nee

      Zo nee, is er een nieuwe koelinstallatie nodig?

ja  nee

              Zo ja, is er ruimte voor een koude/warmteopslag?

ja  nee

Optimalisatie / nieuwe mechanische koeling
Huidig type mechanische koeling

Wat is de COP-factor van uw huidige koelinstallatie? (Range 3-5, oplopend met 0.5)

Is er een nieuwe koelinstallatie nodig?

ja  nee

    Zo ja, welk type?

    Zo nee, kan volgens de fabrikant de koelinstallatie nog verder worden geoptimaliseerd?

ja  nee

Welke COP-verbetering wordt van deze vernieuwing/optimalisatie verwacht?(Range 0-2, oplopend met 0.5)

Waterbevochtiging
Wijze van bevochtiging

Beschikt u over een automatisch watergeefsysteem?

ja  nee

      Zo ja, kan dit worden aangepast om wanden/vloeren nat te maken?

ja  nee

Energiezuinige klimaatregeling
     Beschikt u over een vochtdeficitregeling? (regelt de vochtopnamecapaciteit van de cellucht)

ja  nee

     Beschikt u over een vochtgecorrigeerde max. CO2-grens regeling? (voorkomt een te laag O2-gehalte)

ja  nee

     Beschikt u over een inblaasvochtregeling? (meet en regelt de ingeblazen absolute vochtigheid)

ja  nee

     Beschikt u over een warmte-, vocht- en CO2 meetsysteem? (meet de afgifte van het groeiproces)

ja  nee

  

Mogelijke verbeterpunten m.b.t. energiebesparing  
Ventilatoren:

Meenemen in berekening energiebesparing?

ja  nee

Verwarmingsketel:  

ja  nee

Lucht/Lucht warmtewisselaar:  

ja  nee

Grondbuizen:  

ja  nee

Koude/warmte-opslag:  

ja  nee

Optimalisatie mechanische koeling:  

ja  nee

Waterbevochtiging:  

ja  nee

Vochtdeficitregeling:  

ja  nee

Vochtgecorrigeerde max. CO2-grens:  

ja  nee

Inblaasvochtregeling:  

ja  nee

Warmte-, vocht- CO2-meetsysteem:  

ja  nee

 


   

 

 

 

 

 

Resultaten  

Energieverbruik bedrijf

  Huidig energieverbruik
(of ingeschat bij nieuwbouw)
Berekend energieverbruik op basis
van geselecteerde verbeterpunten
Totaal kwh/jaar
Totaal m3 gas/jaar
Totaal ltr olie/jaar

 

Energieverbruik per kg product

      Ter vergelijking
  Huidig energieverbruik
(of ingeschat bij nieuwbouw)
Berekend energieverbruik op basis
van geselecteerde verbeterpunten
Gemidd. plukbedrijf Gemidd. snijbedrijf
kwh per kg product
m3 gas per kg product
ltr olie per kg product
Energie efficiency (MJ/kg)

Berekende besparing

Totale energiekosten huidige situatie          euro
Totale energiekosten berekende situatie          euro
Besparing op energiekosten          euro

Opmerking

Overige mogelijkheden tot energiebesparing

Klik hier voor overige mogelijkheden energiebesparing